Hľadám javascript freelancera, ktorý je doma v AJAX, DOM, CSS, XHTML

Mám naplánované dva nové projekty a potrebujem človeka, ktorý ovláda AJAX. Projekty sú v celku perspektívne a určite by išlo o stálejšiu spoluprácu aj na ďalších zákazkách.

 !!! AJAX DEVELOPER WANTED !!!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.