Tlmočenie a preklady – ProLingo

Urobili ste prvý dôležitý krok v digitálnom svete. Máte webstránku, ktorou chcete prilákať zákazníkov do vášho hotela, internetového obchodu alebo upozorniť na služby, ktoré ponúkate. V Európe je dnes už 475 miliónov používateľov internetu, jazykovo najväčšia skupina sú Nemci (65 miliónov), nasledujú  Rusi s takmer 60 miliónmi a na treťom mieste je Veľká Británia s niečo vyše 51 miliónmi užívateľov. […]