Tag: googlebot

  • Na čo slúži disavow links

    Pre mňa neznáme slovo disavow je podľa slovníka nepriznávať sa, poprieť, dištancovať sa, odmietnuť alebo zavrhnúť. Ak Vám niekto umiestni odkazy na vašu stránku a úmyselne vám chce uškodiť vy môžete google dať zoznam liniek, že sa od nich dičtancujete. Viem si to predstaviť pri riešení reputačného managmentu. Viac na: http://googlewebmastercentral.blogspot.sk/2012/10/a-new-tool-to-disavow-links.html