Categories
HTML5

html5 a js mobilny framework podporujúci 7 platforiem

http://phonegap.com/

Categories
HTML5

HTML a CSS guidelines od Google

Týmto sa riadime aj my vo vibration.sk

http://google-styleguide.googlecode.com/svn/trunk/htmlcssguide.xml

Categories
Knihy

HTML5 for Web Designers

HTML5 for Web Designers odporúčam pre každého, kto chce v krátkosti zistiť čo HTML5ka prináša. Tu sa dá kúpiť.