Categories
Grafika GUI

Vizualizácia dát na internete na 28 spôsobov

http://www.insideria.com/2009/12/28-rich-data-visualization-too.html