Diplomový projekt 1 odovzdaný

Dnes som odovzdal 27 strán analýzy. Názov mojej práce je získavanie znalostí z multi-relačných dát za pomoci grafov. Ešte neviem či to budem robiť na jave alebo flexe.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.