Ing. Ivan Potančok


Bc. Ivan Potančok
Vám s radosťou oznamuje, že po úspešnom ukončení štúdia na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave bude dňa
12. júla 2010 o 10:00 hod. slávnostne promovaný a bude mu udelený titul inžinier.

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.